วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ส.2 สมมติฐาน
(Resume)
จากการที่ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
จึงทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
-ชาสมุนไพรจะต้องไม่อับชื่น
-ไม่มีภาษาอังกฤษแปล
-โลโก้กลุ่มยังไม่ชัดเจน
-ผู้ประกอบการต้องการรวมสินค้าเป็นแพ็กเกจ 1 เดือน 3 ตัวชา
ความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
-จากการที่ได้ไปพบกับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการอย่าจะได้ชาเป็นแพ็กเกจ 1 เดือน
คือ ชา 3 ตัวใน 1 กล่อง
-ทำแพ็จเก็ตบรรจุภัณฑ์ให้ดูดี มีความเรียบง่าย แต่ผู้บริโภคเห็นแล้วเข้าใจได้ง่าย
-มีภาษาอังกฤษ เพื่อตอบโจทย์ (AEC)
จากการที่ได้ศึกษาจากสินค้าคู่แข่ง การที่จะนำสินค้ามาแข่งขันกันนั้น สินค้าของเราต้องดีกว่า สินค้าเก่า
ฉะนั้นจึงออกแบบกราฟิกและตัวกล่องออกมาเป็นแบบลิ้นชัก แล้วนำมาพัฒนากราฟิกบน ส.2
โลโก้ดั้งเดิม 

โลโก้ที่ได้ออกแบบมาใหม่
กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บ้านโรงวัว


ครงการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

giveme5.jpg
กลุ่มที่ 5 กลุ่ม Giveme5

การดำเนินงานตามกระบวนการ 3ส.

ส.1 สืบค้น (Research)

การออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์รวมชาสมุนไพร 3 ชนิด ชากระเจี๊ยบ อัญชัน ย่านาง

ชื่อ-สกุล ผู้ประกอบการ
กลุ่มทำสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านโรงวัว
ที่อยู่
107 หมู่ที่4 หมู่บ้านโรงวัว ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
หมายเลขโทรศัพท์
089-6395797
e-mail/website
Wan_Zatis@hotmail.com
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของกลุ่มทำสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านโรงวัวที่ต้องการนำมาเข้าร่วมโครงการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท คือสมุนไพรน้ำมันมะรุม1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
    
    1.1 ชื่อผู้ประกอบการ : คุณวรรวลักษณ์ วงษ์คำภา
    1.2 ตำแหน่งงาน : ประชาสัมพันธ์
    1.3 ชื่อที่ระบุเป็นผู้ผลิต : กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านโรงวัว
    1.4 ที่อยู่สถานที่ประกอบการ :หมู่บ้านโรงวัว ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
    
    2.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ : รวมชาสมุนไพร 3 ชนิด ชากระเจี๊ยบ อัญชัน ย่านาง
    2.2 ประเภท : บริโภค
    2.3 ส่วนประกอบ : ดอกกระเจี๊ยบ อัญชัน ย่านาง
    2.4 ประโยขน์ : แก้ความดัน แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ
    2.5 คุณสมบัติ : ช่วยป้องกันการจับตัวของไขมันในเส้นเลือด
    2.6 ผลิตโดย : กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านโรงวัว
    2.7 ที่อยู่ : 107 หมู่ที่4 หมู่บ้านโรงวัว ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท
    2.8 การจัดจำหน่าย : สวนนกชัยนาถ จัดจำหน่ายเอง

3.  ตราสัญลักษณ์และมาตรฐานที่ได้รับ
     ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนอาหารและยา
ปัญหาที่ต้องการพัฒนา
    จุดอ่อน : การผลิตค่อนข้างช้าเนื่องจากต้องใช้เวลาในการผลิตวัตถุติบ
    จุดแข็ง : วัตถุดิบที่นำมาใช้มาสารถหาได้ในท้องถิ่น
    อุปสรรค : ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนอาหารและยา
ความต้องการของผู้ประกอบการ
     ต้องการประหยัดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์และอยากได้เป็นกล่องแพ็กเกจเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น

ปัจจุบันสภาพ/ปัญหาที่เกิดขึ้น/ความต้องการพัฒนาสินค้า
10660865_896828767013275_1235173744_n.jpg

ภาพที่1 ภาพที่อยู่ของผู้ประกอบการ
ที่มา : นางชนัดดา ช้างเยาว์, 2557
1.1 ปัจจุบันสภาพของบรรจุภัณฑ์เป็นซองสีเงินมีซิปล็อค
1.2 ปัจจุบันสภาพของฉลากในรูปแบบของการprint screen
ปัญหาที่เกิดขึ้น
1. คนรู้จักสินค้าน้อย
ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.ต้องการให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจและสะดุดตา
2.ต้องการให้สินค้าส่งออกนอกจังหวัด
3.ต้องการให้มีการลดต้นททุนบรรจุภัณฑ์
4.ต้องการให้มีกล่องแพ็กเกจ
10643224_896828503679968_419046998_n.jpg
ภาพที่2 ภาพคุณคุณวรรวลักษณ์ วงษ์คำภา กรรมการและประชาสัมพันธ์กลุ่มทำสมุนสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านโรงวัว
ที่มา : ชนัดดา ช้างเยาว์, 2557
IMG_1850.JPG
ภาพที่3 ภาพสินค้าต่างๆของกลุ่ม
ที่มา : นางสาวชนัดดา ช้างเยาว์, 2557
IMG_1883.JPG
ภาพที่4 การตากวัตถุดิบ
ที่มา : นางสาว ชนัดดา ช้างเยาว์, 2557

IMG_1900.JPG
ภาพที่5 ภาพภายโรงเรือนที่ใช่อบวัตถุดิบ
ที่มา : นางสาว ชนัดดา ช้างเยาว์, 2557

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ข่าว

SensoryLab

Creative agency: Boldinc Brand Innovation
Designer: Boldinc Creative team
Creative director: Jon Clark, Jarrod Robertson
Art director: Amanda Mason, Darren Wigley, Jodi Hooker, Will Sherman
Finished artist: Lucy Milne, Dylan Morgan
Photographer: Martina Bjelajac Schnack
Client: Tobias Lord, General Manager
Type Of Work: Commercial Work 
Country: Sydney, Australia

How do you capture the essence of an experience? How do you emotionally engage with consumers via the senses? These were the questions posed when creating the SensoryLab. 

Of all our senses, our sense of smell is extraordinarily emotive. A fragrance can transport us to another place in our minds, and in our hearts. Our sense of smell takes us on a certain journey, unlocks memories and past experiences. It is playful, adventurous and a powerful emotional connector. The SensoryLab distills the essence of four unique cities into scent. A unique and surprising combination of aromas captures the diverse experiences of London, Hong Kong, Singapore and Sydney, beautifully bottled, and presented in a sensorially engaging package. 

The SensoryLab engages all of your senses from the moment you hold the box in your hands, from the naturally textured board - the detailed copper foil, the mix of materials used from aluminum, glass, cardboard, and the scents contained within. The SensoryLab packaging includes a lab-inspired burning flask, with a bespoke cast aluminium flask holder, a candle, a beautiful foil stamped box holding four different vials releasing the unique scents from each city plus a USB key containing a video of the extensive processes, workshops and inspirations involved in the creation of this project. The internal structure of the box is cleverly engineered to package all the components efficiently and compactly. 

Graphically inspired by the utilitarian styling of the laboratory, and the science of nature, we use a flavour wheel inspiration to convey the complexity of both culture and fragrance. This features in different iterations across the breadth of packaging and print applications, from the elegant copper foiling on the vial box, the vibrant vial labels, and the detailed flavour profile leaflet. 

The Sensory Lab is a feast for the senses, and expresses our driven curiosity to connect emotionally with our audience through more than just physical design.
แปลข่าว
    คุณจะจับสาระสำคัญของประสบการณ์หรือไม่ วิธีที่คุณอตารมณ์ส่วนร่วมกับผู้บริโภคผ่านทางความรู้สึกหรือไม่ เหล่านี้เป็นคำถามที่ถูกวางเมื่อมีการสร้าง SensoryLab

ของความรู้สึกของเราทุกความรู้สึกของเราในการดมกลิ่นเป็นอารมณ์พิเศษ กลิ่นหอมที่สามารถส่งเราไปยังสถานที่อื่นในจิตใจของเราและในหัวใจของเรา ความรู้สึกของเราที่มีกลิ่นเหม็นจะใช้เวลาเราในการเดินทางบางปลดล็อคความทรงจำและประสบการณ์ที่ผ่านมา มันเป็นขี้เล่นการผจญภัยและการเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพ SensoryLab distills สาระสำคัญของสี่เมืองไม่ซ้ำกันในกลิ่นหอม รวมกันเป็นเอกลักษณ์และน่าแปลกใจของกลิ่นหอมจับประสบการณ์ที่หลากหลายของกรุงลอนดอน, ฮ่องกง, สิงคโปร์และซิดนีย์ดื่มบรรจุขวดสวยงามและนำเสนอในแพคเกจที่น่าสนใจ sensorially

SensoryLab ประกอบทั้งหมดของความรู้สึกของคุณจากช่วงเวลาที่คุณถือกล่องในมือของคุณจากคณะกรรมการพื้นผิวตามธรรมชาติ - ฟอยล์รายละเอียดทองแดงผสมของวัสดุที่ใช้จากอลูมิเนียมแก้ว, กระดาษแข็งและกลิ่นที่มีอยู่ภายใน SensoryLab บรรจุภัณฑ์รวมถึงขวดเผาไหม้ในห้องปฏิบัติการแรงบันดาลใจกับผู้ถือขวดอลูมิเนียม bespoke, เทียน, ฟอยล์ที่สวยงามกล่องประทับถือสี่ขวดที่แตกต่างกันการปล่อยกลิ่นไม่ซ้ำกันจากแต่ละเมืองรวมทั้งคีย์ USB ที่มีวิดีโอของกระบวนการกว้างขวาง, การประชุมเชิงปฏิบัติการและแรงบันดาลใจส่วนร่วมในการสร้างโครงการนี​​้ โครงสร้างภายในของกล่องถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดการแพคเกจส่วนประกอบทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพและดาน

แรงบันดาลใจจากกราฟิกสไตล์ประโยชน์ของห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติที่เราใช้แรงบันดาลใจล้อรสชาติในการถ่ายทอดความซับซ้อนของทั้งสองวัฒนธรรมและกลิ่น นี้มีในการแสดงที่แตกต่างกันในความกว้างของบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์งานจากทองแดงที่สง่างามลายในกล่องขวดฉลากขวดที่มีชีวิตชีวาและรสชาติรายละเอียดราย​​ละเอียดเอกสาร


ประสาทสัมผัส Lab เป็นงานฉลองสำหรับความรู้สึกและแสดงออกถึงความอยากรู้อยากเห็นของเราขับเคลื่อนในการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับผู้ชมของเราผ่านการออกแบบมากกว่าเพียงแค่ทางกายภาพ